Ilmu Khodam Khusus Huruf Zho’

Ki Lutfi
Ilmu Khodam
Product Price: Rp.350.000,00

Description

Ki Lutfi

Salah satu hikmah luar biasa yang terdapat dalam ilmu khodam Huruf Zho’ adalah Anda mampu menaklukan lawan maun kawan. Selain itu, imu khodam ini memiliki daya magis yang hebat sehingga mampu menciptakan daya spiritual bagi pengamalnya. Khodam di dalam Huruf Zho’ memiliki karakteristik sendiri. Sifat dari huruf ini adalah panas lembab, atau wataknya adalah hawa (udara).

Riyadoh dalam ilmu hikmah berupa Khodam Huruf Zho’ ini sangatlah mudah dan tentunya memberikan hikmah yang hebat. Selain manfaat yang terdapat di dalamnya, ilmu khodam ini dapat juga digunakan sebagai penakluk hewan, jin, bahkan manusia. Hikmah-hikmah lain yang dapat Anda dapatkan adalah seperti berikut ini.

  • Dapat digunakan sebagai media pengobatan baik secara lahir maupun batin
  • Sebagai penakluk hati seseorang, baik lawan ataupun kawan
  • Dapat menundukkan penguasa yang bersikap sewenang-wenang
  • Mendapatkan kehidupan yang kecukupan sehingga memperoleh kebahagiaan
  • Menjadi sehat jasmani dan rohani
  • Memiliki daya pancar aura wibawa yang tingi dan kuat sehingga semua orang menghargai dan menghormati

Sebenarnya masih banyak lagi hikmah yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali di kalangan para laku hikmah yang mempelajari ilmu Khodam Huruf Zho’ ini sebagai media untuk menenangkan hati.

Bersungguh-sungguhlah Anda belajar agar selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah sehingga keinginan Anda terwujud. Kunci keberhasilan Anda dalam menguasai ilmu ini adalah dari Anda sendiri. Hal itu bergantung pada keikhalsan hati, kesucian hati, keyakinan, dan kesungguhan Anda untuk belajar.