Ijazah Hizib Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady (Cinta Kasih Sayang)

Ki Lutfi
Abdul Qodir
Product Price: Rp.400.000,00

Description

Ki Lutfi

Syeikh Abdul Qodir Jailani merupakan waliyullah yang sangat masyhur (terkenal) di kalangan para ulama’ pada masanya. Kitab manakibnya yang diketahui banyak orang bercerita tentang sejarah beliau.

Biasanya kitab manakib itu digunakan dan dibaca kaum muslimin dalam acara hajatan, syukuran, atau acara haul (peringatan wafatnya seseorang) Syeikh Abdul Qodir Jailani dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dari beliau.

Selain itu, beliau pun menyusun sebuah hizib yang mempunyai khasiat besar untuk digunakan di jalan kebaikan. Nama hizib yang disusun beliau dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Hizib Jailani. Namun, secara lengkap hizib itu disebut dengan Hizib Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady

Fungsi utama dalam mengamalkan Hizib Abdul Qadir Jailani Al-Baghdady adalah untuk memperoleh cinta kasih terhadap sesama dan semua makhluk Allah. Cinta sangat dibutuhkan dalam kehidupan agar proses dalam mengarungi hidup lebih bermakna dan penuh dengan kebahagiaan yang berarti.

Saling mencintai dan mengasihi adalah kebutuhan secara batin manusia. Sesuai dengan sebuah hadits nabi riwayat Al-Bazaar dengan sanad hasan dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullaah Shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Siapa yang mencintai seseorang karena Allah, kemudian seseorang yang dicintainya itu berkata, “Aku juga mencintaimu karena Allah.” Maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah.”

Saling mengasihi dan mencintai adalah hal sangat vital untuk dipenuhi setiap insan. Apabila Anda merasa kurang dihargai, dikasihi, dicintai di lingkungan Anda berada, tentu ada upaya batin yang dapat Anda lakukan yaitu dengan mengamalkan Hizib Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady yang memiliki hikmah luar biasa bagi para pengamalnya yang sungguh-sungguh dalam melakukannya.

Hizib  Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady ini mudah untuk Anda amalkan karena lafalnya yang sangat pendek dan mudah melakukan laku tirakatnya. Meskipun demikian, hizib Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady tetap mempunyai hikmah dan keutamaan luar biasa karena sudah diakui dan dibuktikan di kalangan para ulama’, ahli ilmu hikmah, para kiyai, dan ustadz.

Karena penyusun hizib ini adalah Syekh Abdul Qodir Jailani, maka saat mengamalkan dianjurkan untuk berwasilah (bertawasul) kepada Syekh Adbul Qodir Jailani.

Dengan bertawasul, berarti kita melakukan perantara kepada waliyullah untuk memohon hajat kepada-Nya. Hal itulah yang telah diajarkan oleh nabi, sahabat, dan orang-orang shaleh pada zaman dahulu. Tentu saja, kita sebagai umat dan pengikut dari nabi dan para sahabatnya selalu mengikuti ajaran yang telah dicontohkan mereka.

Meskipun hizib  Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady ini cukup mudah untuk mengamalkannya, bukan berarti manfaatnya sedikit. Justru ada banyak faedah yang akan Anda dapatkan jika mengamalkan hizib ini.

 • Anda akan dikasihi dan dicintai banyak orang
 • Mempeorleh ketenteraman dalam rumah tangga yang sedang atau telah Anda bina
 • Anda akan mudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dengan orang yang Anda sukai atau cintai
 • Mendapatkan ketenteraman keluarga (anak-istri)
 • Disenangi dan dikasihi dalam setiap pergaulan
 • Mendapatkan kesaktian/kedigjayaan dalam diri Anda
 • Memiliki rasa persaudaran dalam segala pergaulan
 • Diberikan Allah rezeki yang berkah dan berlimpah
 • Memperoleh perlindungan harta benda yang Anda miliki
 • Mendapatkan kecukupan barokah, karomah, fadhal.
 • Senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT.

Ya, Anda akan memperoleh berbagai hikmah tersebut apabila benar-benar secara yakin dan mantap Anda lakukan Hizib Abdul Qadir Jailani Al- Baghdady yang saya ijazahkan kepada Anda sesuai dengan apa yang saya ajarkan.

Banyak sekali orang yang telah memperoleh dan membuktikan beberapa manfaat tersebut saat mengamalkan Hizib Abdul Qadir Jailani Al-Baghdady. Orang yang mengamalkan hizib ini haruslah beragama Islam dan digunakan dalam hal kebajikan dengan harapan mendapatkan ridho-Nya. Siapa pun Anda dapat mengamalkannya dan membantu mendatangkan segala hajat yang Anda inginkan atas kehendak Allah SWT.