Ilmu Khodam

Pernahkah Anda mendengar kata khodam? Sebelum mempelajari ilmu khodam sesungguhnya, ada baiknya Anda mengetahui khodam terlebih dulu. Khodam merupakan jenis makhluk gaib ciptaan Allah yang dapat membantu menjaga, melindungi, atau mengawal manusia. Tempat bersemayamnya di berbagai sarana termasuk huruf-huruf arab, ayat suci, asma’, hizib, atau bacaan-bacaan tertentu.

Hal itu dijelaskan dalam QS. Ar-Ra’du 11: “Bagi manusia ada penjaga-penjaga yang selalu mengikutinya, di muka dan di belakangnya, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubahnya sendiri”.

Ilmu khodam merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mendapatkan khodam tertentu dengan tujuan membantu memudahkan hajat seseorang. Namun, bukan berarti hal itu adalah musyrik. Ilmu khodam digunakan sebagai sarana atau wasilah dalam membantu manusia untuk mencapai maksud tententu.

Sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, memanggil malaikat Jibril dan berfirman : “Sungguh Aku mencintai seseorang ini maka cintailah ia”. Nabi SAW bersabda: “Maka Jibril mencintainya”. Kemudian malaikat Jibril memanggil-manggil di langit dan mengatakan: “Sungguh Allah telah mencintai seseorang ini, maka cintailah ia, maka penduduk langit mencintai kepadanya. Kemudian baginda Nabi bersabda: “Maka kemudian seseorang tadi ditempatkan di bumi di dalam kedudukan dapat diterima oleh orang banyak.” (HR Bukhori dan Muslim )

Selanjutnya dari Abi Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Mengikuti bersama kalian, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang dan mereka berkumpul di waktu shalat fajar dan shalat ashar kemudian mereka yang bermalam dengan kalian naik (ke langit), Tuhannya bertanya kepada mereka padahal sesungguhnya Dia lebih mengetahui keadaan mereka: di dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? mereka menjawab: mereka kami tinggalkan sedang dalam keadaan shalat dan mereka kami datangi sedang dalam keadaan shalat”. (HR Buhori dan Muslim)

Berdasarkan penjelasan dari hadits tersebut bahwa khodam merupakan sebuah penjaga. Karena khodam adalah termasuk makhluk Allah, dia dapat digunakan sebagai perantara untuk membantu manusia atas izin Alah SWT. Khodam ini hanya tunduk kepada orang-orang yang berhati baik. Dengan demikian, tidak dapat digunakan untuk tindak kejahatan.

Karena sifatnya yang dapat membantu manusia, ilmu khodam ini dikhususkan untuk Anda yang ingin memperoleh khodam penjaga sesuai dengan harapan Anda. Beberapa ilmu khodam yang akan saya ijazahkan kepada Anda adalah ilmu khodam pilihan dan sangat istimewa. Anda dapat memiliknya sebagai sarana spiritual agar hajat yang Anda harapkan dapat terwujud sesuai dengan ajaran syariah Islam atas dasar bimbingan saya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.